Pocket

Iedereen krijgt vroeger of later te maken met conflicten en problemen. Dat hoort bij het leven. De meeste problemen worden in goed overleg opgelost. Echt problematisch wordt het pas wanneer een probleem escaleert. In het ergste geval moet er dan zelfs een rechter aan te pas komen. FS Mediation is een professionele partij voor mediation in Breda en omstreken. Met een mediator voorkomt u dat problemen uit de hand lopen. Zo wordt de gang naar de rechter bespaard.

 

ONAFHANKELIJKE MEDIATION IN BREDA

FS Mediation is aangesloten bij de ADR. Dat garandeert een onpartijdige bemiddeling. Zo weet u altijd zeker dat uw belangen meegewogen worden. Voor onze mediation in Breda hebben we een spreekkamer waar we bemiddelen en raadgeven over een scala van onderwerpen. Hieronder de meest voorkomende:

Zakelijke conflicten

Zakelijke conflicten ontstaan vaak omdat er voorheen geen goede afspraken zijn gemaakt over de te leveren goederen of diensten. In zo’n situatie kan het dan voorkomen dat een partij weigert een gedeelte van de kosten te betalen of zelfs een (schade)vergoeding van de andere partij eist. Bij mediation in Breda zoeken we net zo lang tot we een oplossing hebben gevonden die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Arbeidsrechtelijke conflicten

Het lijkt wel of arbeidscontracten steeds minder zekerheid bieden. Maar is dat wel zo? Werkgever en werknemer kunnen in geval van (dreigend) ontslag totaal tegengestelde posities innemen. Mediation biedt dan de oplossing.

Conflicten met de overheid

Overheidsinstanties ontmoedigen de burger bij voorbaat door hun logge bureaucratie. Burgers worden bijvoorbeeld te laat op de hoogte gesteld van de kap van bomen of de verandering van een bestemmingsplan. FS Mediation in Breda zoekt voor u de juiste insteek om gerezen conflicten naar tevredenheid op te lossen.

Conflicten omtrent wonen

FS Mediation is geen rijdende rechter. Toch zijn conflicten tussen buren bij uitstek geschikt voor bemiddeling. Tijdens de mediation in Breda wordt de verstandhouding hersteld en de problemen samen opgelost.

Echtscheiding

Steeds meer mensen krijgen te maken met echtscheiding. Het verstandigste is het om zo vroeg mogelijk mediation in te schakelen. Wij kijken samen naar de financiële consequenties voor alle partijen. Als er kinderen in het spel zijn, maken wij een ouderschapsplan waarin we onder meer de bezoekregeling vastleggen. FS Mediation in Breda helpt u op weg om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan.

CONTACT OPNEMEN VOOR MEDIATION IN BREDA

Problemen zijn normaal. Hulp vragen is dat ook. Deze hulp vindt u bij FS Mediation. Stuur het formulier in op de website, bel ons, of bezoek ons op het spreekuur. Wij zijn u graag van dienst.

mediation breda